Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Висновок про погодження документації із землеустрою або відмова у її погодженні

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Подання документації із землеустрою на погодження.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Через офіційний вебсайт Держгеокадастру

Вартість послуги: Безоплатно

Строк надання послуги:

Дні виконання:

Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Невідповідність положень документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, іншій документації із землеустрою або містобудівній документації

Можливі способи отримання відповіді (результату): На електронну адресу

Термін дії послуги:

Коментар:


Документи: