Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Висновок про погодження документації із землеустрою або відмова у її погодженні
Висновок про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки*

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ у м. Дніпро Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Подання документації із землеустрою на погодження

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Оригінал документації із землеустрою
 • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто розробником, уповноваженою особою розробника, надсилання поштою або через офіційний веб-сайт Держгеокадастру*

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Невідповідність положень проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг розробнику (уповноваженій особі розробника), надсилається поштою на адресу, вказану розробником у заяві або на електронну адресу*

  Термін дії послуги:

  Коментар: *Необхідність подачі документації із землеустрою в електронному вигляді, можливість замовлення послуги в електронному вигляді через офіційний веб-сайт Держгеокадастру (www.land.gov.ua) та можливість отримання висновку про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на електронну адресу здійснюється у разі погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки