Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ у м. Дніпро Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява суб’єкта звернення

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про надання довідки з державної статистичної звітностіпро наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями у паперовій формі подається до центру надання адміністративних послуг заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається поштою, або формується сертифікованим інженером-землевпорядником на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в електронному вигляді

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 14

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Не визначено

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві, або надається в електронному вигляді шляхом роздрукування сформованої довідки на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в електронному вигляді

  Термін дії послуги:

  Коментар: *Форми заяви наведені у додатку до інформаційної картки адміністративної послуги


  Документи: