Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Рішення про передачу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності або відмова у його наданні

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява
 • Документація із землеустрою (погоджена у разі необхідності)
 • Позитивний висновок держаної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності її проведення згідно із законом)
 • У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подається до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 14

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Невідповідність документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: