Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення для суб’єкта господарювання

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”:
– звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
– наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом
– наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
ст. 9-1 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”:
– різкого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок
природокористування;
– ліквідації підприємства, установи або організації, яка отримала дозвіл;
– порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду;
– втрати чи пошкодження дозволу, що не дає можливості визначити зміст дозволу.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Документ дозвільного характеру, який підлягає анулюванню
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Отримання результату через ЦНАП “Правобережний” та ЦНАП “Лівобережний” відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України “Про адміністративні послуги”.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: