Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: 1. Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:
а) свідоцтва про народження дитини;
витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
б) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження або смерті на першому тижні життя.
2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження

Суб’єкт надання послуги: АО Шевченківський районний у місті Дніпрі відділ державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Кодекс України №435-IV від 16.01.2003 р. Цивільний кодекс України
Кодекс України №2947-III від 10.01.2002 р. Сімейний кодекс України
Закон України №2398-VI від 01.07.2010 р. Про державну реєстрацію актів цивільного стану
Декрет КМУ №7-93 від 21.01.1993 р. Про державне мито
Постанова КМУ №1064 від 22.08.2007 р. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Постанова КМУ №9 від 09.01.2013 р. «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»
Постанова КМУ №691 від 10.07.2019 р. «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №52/5 від 18.10.2000 р. Мін’юст України. Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява заявника

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення
 • Документ виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини
 • Рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 ЦПКУ, про встановлення факту народження, що відбулося на тимчасово окупованій території України
 • Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави
 • Документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто.
  2. В електронній формі документи подаються за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг батьком або матір’ю дитини, яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.
  2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
  3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Результат надання адміністративної послуги отримується:
  1) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;
  2) у закладі охорони здоров’я за місцем подання заяви;
  3) у центрі надання адміністративних послуг, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, які надаються органом державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;
  4) рекомендованим листом за рахунок отримувача на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання матері або батька ( у разі надання комплексної послуги «єМалятко»)

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: