Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача Свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу та номерного знаку, що відповідає державному стандарту.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №3353-XII від 30.06.1993 р. Про дорожній рух
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 р. Податковий кодекс України
Постанова КМУ №8 від 06.01.2010 р. Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
Постанова КМУ №849 від 10.08.2011 р. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця
Постанова КМУ №868 від 19.09.2012 р. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України
Постанова КМУ №233 від 08.04.2013 р. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №9 від 27.01.2010 р. Наказ Держгірпромнагляду України “Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: • тимчасове ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення.
При цьому реєстраційний документ і номерний знак на ТТЗ, якщо він був зареєстрований за межами України, здаються, а замість них видаються свідоцтво про реєстрацію і номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію “Особливі примітки” строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;
• передача технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку.
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію “Особливі примітки” строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. При цьому первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразка
 • Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу
 • Висновок експертизи (позитивний), проведеної фахівцями експертно-тех. центру, на відповідність ТТЗ нормативно-правовим актам з охорони праці України (для ТТЗ, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних)
 • Копія наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу (для юридичної особи)
 • Копія паспорта або свідоцтва про народження (для осіб віком до 14 років)
 • Копія експлуатаційної документації (паспорт на транспортний засіб та/або інструкція з експлуатації)
 • Копія документу, що підтверджує оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду
 • Копія сертифікату відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного трансп. засобу (якщо трансп. засіб не підлягає обов’язковій сертифікації — лист-відмова від акредитованого органу сертифікації)
 • Будь-якого з наведених документів що підтверджують правомірність придбання ТТЗ (п. 11 Порядку), а саме:

 • довідка-рахунок, яка видана підприємством-виготовлювачем або іншим суб’єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб
 • акт приймання-передачі, виданого підприємством-виготовлювачем технологічного транспортного засобу чи його вузлів і агрегатів
 • договір купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;
 • документи, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні
 • договір оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу
 • вантажна митна декларація на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України ТТЗ, вузлів і агрегатів
 • рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ
 • виконавчий напис нотаріуса про витребування від боржника майна
 • рішення суду про визнання права власності на ТТЗ
 • договір про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв (вихід/виключ. із кооп-ву або рішення про повернення засновнику/учаснику у зв’язку з його виходом абовиключ. ТТЗ переданого у власність/корист.)
 • інші документи, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Суб’єкт звернення надає письмову заяву, з доданими до неї документами, адміністратору ЦНАП “Лівобережний”. Подання заяви на проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знаку може здійснювати уповноважена власником ТТЗ особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: – подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги згідно із встановленим вичерпним переліком; – виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних даних.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Послугу отримує власник технологічного транспортного засобу, або уповноважена ним особа за дорученням власника, посвідченим у встановленому порядку, у адміністратора ЦНАП “Лівобережний”. У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством – письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Підстава для одержання адміністративної послуги:
  – тимчасове ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення. При цьому реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, якщо він був зареєстрований за межами України, здаються до експертно-технічного центру, а замість них видаються свідоцтво про реєстрацію і номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію “Особливі примітки” строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;
  – передача технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію “Особливі примітки” строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. При цьому первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до експертно-технічного центру, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові.
  Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим. Первинні свідоцтво про
  реєстрацію і номерний знак після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові.


  Документи: