Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Копія розпорядження голови обласної державної адміністрації про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної (повної загальної середньої) освіти або про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або про відмову у видачі ліцензії.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: – Якщо ліцензія була чинною на день набрання чинності Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (станом на 28 червня 2015 року) та мала обмежений термін дії.
– Ліцензії підлягають переоформленню у разі зміни найменувань закладів освіти та/або їх реорганізації шляхом злиття чи приєднання (стаття 45 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява до органу ліцензування – Дніпропетровської облдержадміністрації за встановленою формою (додається)
 • Оригінал ліцензії, що видана ліцензіату на паперовому носії
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення (юридична особа) або уповноваженою ним особою.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 5

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам;
  2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності розбіжності між даними у підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта господарювання на момент подання документів. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною;
  3) наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі, особисто під підпис при наявності довіреності та документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Перелік підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду:
  1) подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії.
  2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
  – підписаний особою, яка не має на це повноважень;
  – оформлений із порушенням вимог Закону № 222, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;
  3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;
  4) наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання відповідно до Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у Законі України “Про оборону України”.


  Документи: