Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Ліцензія (один/два примірники) або лист з обґрунтуванням причин відмови.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Здійснення зовнішньоекономічної операції суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності області, у разі застосування до нього або його контрагента спеціальної санкції, передбаченої ст. 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб’єкта зовнішньо-економічної діяльності на офіційному бланку
 • Заявка на ліцензію, оформлена за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47
 • Копії контракту, специфікацій, додатків та інших документів, які є невід’ємними частинами контракту, завірені керівником підприємства
 • Сертифікат про походження товару або експертний висновок з визнач. країни походж. та коду відповідно до Укр. класифікації товарів, виданий Торгово-пром. палатою України або рег. торгово-пром. палатами (тільки для ліцензії на експорт товарів)
 • Документ про сплату державного збору за видачу ліцензії
 • Суб’єкт зовнішньоек. діяльності має право надавати висновок експертної організації про відповідність контрактної ціни рівню цін кон’юнктури ринку на товари (роботи, послуги), що поставляються (викону-ються, надаються) за конкретною зовнішньоек. операцією
 • Суб’єкт має право надати також документи та інформацію, які засвідчують ужиття ним практичних заходів щодо припинення правопору-шення, яке призвело до застосування режиму індивідуального ліцензування
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заявка та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або його вповноваженим представником, надсилаються поштою, а також можуть подаватися в електронній формі суб’єктом звернення або його вповноваженим представником через інформаційні системи державних органів, у тому числі веб-портал “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” з використанням електронного цифро-вого підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації заявників.

  Вартість послуги: Адміністративна послуга надається платно

  Строк надання послуги: 15

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Невідповідність поданих документів чинному законодавству України, вимогам наказу Мінекономіки
  від 17.04.2000 № 47.
  2. У разі одержання від Мінекономіки інформації про невжиття суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо приведення своєї діяльності у сфері зовнішньо-економічної діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, повернення валютних та матеріальних цінностей з-за кордону.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги
  (один/два примірники ліцензії або лист про відмову) суб’єкту звернення
  або його вповноваженому представникові при наявності документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Строк надання послуги: 15 робочих днів. 5робочих днів (якщо ліцензія необхідна для завершення зовнішньоекономічної операції розпочатої до моменту застосування санкцій).

  Номер телефону для отримання консультацій з питань надання адмініс-тративної послуги: (056) 742 80 31, (056) 742 88 26
  Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу: Розмір плати за видачу ліцензії становить 0,2 % вартості товарів за зовнішньоекономічною операцією. Перерахунки валюти здійснюються за курсом, установленим Національним банком України на дату платежу. Кошти за видачу ліцензії перераховуються до місцевого бюджету.
  Призначення платежу для внесення плати: 22011800 – плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності. “40” – відомча ознака надавача адміністративних послуг. Розрахунковий рахунок для внесення плати – додаток № 3


  Документи: