Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Висновок державної експертизи землевпорядної документації абовідмова у проведенні реєстрації об’єкта експертизи.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення державної експертизи землевпорядної документації

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява/клопотання встановленої форми на проведення державної експертизи землевпорядної документації
  • Оригінал об’єкту державної експертизи землевпорядної документації
  • Копія договору на складання землевпорядної документації
  • Кошторис на виконання проектно-вишукувальних робіт
  • Документ, що підтверджує сплату коштів за проведення експертизи
  • У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), надсилання поштою

Вартість послуги: 3% від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не менше 20 гривень

Строк надання послуги: 20

Дні виконання: робочі

Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Невідповідності його вимогам законодавчих та іншихнормативно-правових актів.
Виявлення недостовірних даних.
Про відмову в реєстрації об’єкта експертизи Головне управлінняДержгеокадастру у Дніпропетровській області повідомляють протягомтрьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини.

Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику(уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу,вказану заявником у заяві

Термін дії послуги:

Коментар: Розмір плати за проведення державної експертизи встановлюється в розмірі 3 відсотків від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до кошторису, що є додатком до договору на складання землевпорядної документації, але не може бути менше 20 гривень

Отримувач: УК у Шевчен. р. м. Дніпра/Шев. р./22012500, код ЄДРПОУ 37989274;

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, рахунок отримувача UA138999980334139879027004004;

Найменування платежу: плата за надання інших адміністративних послуг, проведення державної експертизи землевпорядної документації.


Документи: