Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: 1. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
2. Надання додатку до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (у разі внесення змін до раніше наданих містобудівних умов та обмежень);
3. Лист з обґрунтуванням підстав відмови у видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки або внесенні змін до них;
4. Скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне архітектурно-планувальне управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Забудова земельних ділянок, проектування, нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єктів містобудування, благоустрій території

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на ім’я начальника головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради встановленого зразка
 • Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію
 • Копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації)
 • Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000
 • Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
 • Містобудівний розрахунок
 • У разі внесення змін до містобудівних умов та обмежень:

 • Заява на ім’я начальника головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради встановленого зразка
 • Документ (документи) в обґрунтування необхідності внесення змін (містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва, коригування тощо)
 • У разі скасування містобудівних умов та обмежень:

 • Заява на ім’я начальника головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради встановленого зразка
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою.
  Суб’єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність), надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Неподання визначених законодавством України документів, необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень;
  2. Виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;
  3. Невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкту звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: