Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Інформація з Державного реєстру прав надається в електронній формі шляхом розміщення на веб-порталі Міністерства юстиції України та (за бажанням заявника) паперовій формі

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Особисто валсником (або іншим правоволодільцем) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП. За запитом посадової особи органу досудового розслідування у звязку зі здійсненням ним повноважень у відповідному кримінальному провадженні

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Заява про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

 • Формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав/ЦНАПу;
 • Подається в електронній формі через веб-портал Міністерства юстиції України
 • Документ, що посвідчує особу::

 • документ, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця (у разі, коли заявником є іноземець);
 • службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків);
 • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)
 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера уповноваженої особи (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Особисто власником (або іншим правоволодільцем) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП.
  За запитом посадової особи органу досудового розслідування у зв’язку із здійсненням ним повноважень у відповідному кримінальному провадженні

  Вартість послуги: Платно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до адміністратора ЦНАП/органу державної реєстрації прав.
  Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар: За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 Закону, справляється адміністративний збір у розмірі:
  0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації в паперовій формі;
  0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації в електронній формі;
  АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/АНД район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989300.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34316300041599.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Шевченківському м. Дніпра Дніпропетровської області/Шевченківський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989274.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34313300041600.
  Код класифікації доходів 22012700.

  СОБОРНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Соборному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Соборний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989269.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34312300041601.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Індустріальному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Індустріальний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989295.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34311300041602.
  Код класифікації доходів 22012700.

  САМАРСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Самарському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Самарський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989295.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34317300041606.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Центральному районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Центральний район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989316.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34310300041603.
  Код класифікації доходів 22012700.

  ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Чечелівському районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Чечелівський район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989253.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34319300041604.
  Код класифікації доходів 22012700.

  НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН
  Найменування послуги – Плата за надання відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  Одержувач – УДКСУ у Новокодацькому районі м. Дніпра Дніпропетровської області/Новокодацький район м. Дніпра/22012700
  Код ЄДРПОУ – 37989248.
  Банк одержувача – Казначейство України (ЕАП).
  МФО – 899998.
  Рахунок отримувача – 34318300041605.
  Код класифікації доходів 22012700.

  Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
  – фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, що виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
  – громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
  – громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
  – громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
  – інваліди Великої Вітчизняної війни, особи з числа учасників антитерористичної операції на сході України, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
  – інваліди I та II груп;
  – Національний банк України;
  – органи державної влади, місцевого самоврядування;
  – інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.


  Документи: