Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Свідоцтво про право власності на житло

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення громадян України, які, відповідно до діючого законодавства України, мають право приватизувати займане ними та членами їх родини на умовах найму житло, що зареєстровано за комунальною власністю територіальної громади м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації
 • Довідки з попередніх місць проживання (після 1992 року) щодо невикористання наймачем та членами його родини житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (права на приватизацію житла)
 • Засвідчена належним чином заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартир (будинків), кімнат у комунальних квартирах
 • Громадяни – члени сім’ї заявника, на яких не поширюється сфера дії ЗУ «Про приватизацію держ. житл. фонду», надають письмову нотаріально засвідчену згоду про те, що вони згодні з приватизацією іншими членами сім’ї зазначеного житлового приміщення
 • Заява-згода на збір та обробку персональних даних від кожного члена сім’ї засвідчена адміністратором ЦНАП (Закон України «Про захист персональних даних»)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто уповноваженим власником квартири (будинку) з паспортами заявника та дорослих членів його сім’ї та свідоцтвами про народження неповнолітніх дітей, або особою за дорученням

  Вартість послуги: 397,00 грн. (Органом приватизації – безоплатно) Комунальне підприємство «Реформжитло» Дніпропетровської міської ради, код ЄДРПОУ 31271012, поточний рахунок № UA913052990000026009050238440 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

  Строк надання послуги: 50

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1.Використане право на приватизацію;
  2.Накладення арешту на квартиру.
  3.Квартира (будинок) не підлягає приватизації відповідно до п.2 ст.2 Закону Україна «Про приватизацію державного житлового фонду»: Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов’язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
  4.Громадянин не має громадянства України.
  5.Не надані необхідні документи у повному обсязі.
  6.Квартира (будинок) не зареєстрована за комунальною власністю територіальної громади м.Дніпро в особі Дніпровської міської ради.
  7.Надані документи оформлені не належним чином.
  8.У поданих документах виявлено завідомо неправдиві відомості.
  9.Не здійснено доплату за понаднормову надлишкову площу, що приватизується, або оплату послуг за оформлення документів

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги особисто уповноваженому власнику квартири при наявності паспортів заявника та дорослих членів його сім’ї та свідоцтв про народження неповнолітніх дітей або особі за дорученням

  Термін дії послуги:

  Коментар: Заява на ім’я керівника органу приватизації житлового фонду про приватизацію квартири (будинку), кімнати у комунальній квартирі від наймача та повнолітніх членів його сім’ї, які зареєстровані та фактично проживають у квартирі (будинку), кімнаті в комунальній квартирі (з підписами, засвідченими начальником підприємства, що обслуговує будинок).
  Строк надання адміністративної послуги до 50 календарних днів (у місячний термін з дня одержання заяви орган приватизації приймає рішення щодо передачі квартири (будинку) у власність).
  Власникам необхідно здійснити державну реєстрацію права власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства України


  Документи: