Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: 1. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності;
2. Надання завізованих нових ескізів фасадів (у разі внесення змін до раніше оформленого паспорта прив’язки);
3. Відмова у оформленні паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності або внесенні змін до нього з відповідним обґрунтуванням

Суб’єкт надання послуги: АО Головне архітектурно-планувальне управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Рішення Дніпропетровської міської ради. Про деякі питання розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську
Рішення Дніпропетровської міської ради. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.05.2012 № 47/24
Рішення Дніпропетровської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.Дніпропетровську»
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради „Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Дніпра”
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради „Про внесення змін до рішення від 14.11.2017 № 865 „Про затвердження Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Дніпра”

Підстава для отримання послуги: Розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на ім’я начальника головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради встановленого зразка
 • Схема розміщення тимчасової споруди
 • Ескізи фасадів тимчасових споруд у кольорі М 1:50 (для стаціонарних тимчасових споруд)
 • Схема благоустрою прилеглої території
 • Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж
 • Копія висновку ГоловАПУ про можливість розміщення тимчасової споруди
 • Рішення виконавчого комітету міської ради „Про оформлення паспорту прив’язки”
 • Реквізити суб’єкта звернення (найменування, ПІБ, адреса, контактна інформація)
 • Документи подаються у двох примірниках, окрім заяви
 • У разі внесення змін до паспорта прив’язки (у частині ескізів фасадів):

 • Заява на ім’я начальника головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради встановленого зразка
 • Ескізи фасадів тимчасових споруд у кольорі М 1:50 (для стаціонарних тимчасових споруд)
 • Документи подаються у двох примірниках, окрім заяви
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою.
  Суб’єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність), надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання неповного пакета документів;
  2. Подання недостовірних відомостей, зазначених у пакеті документів

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкту звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: