Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: 1. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
2. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки із внесеними змінами;
3. Повернення пакета документів із відповідним обґрунтуванням

Суб’єкт надання послуги: АО Головне архітектурно-планувальне управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Забудова земельних ділянок, проектування, нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єктів містобудування, благоустрій території

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на ім’я начальника головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради встановленого зразка
 • Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію
 • Ескізні наміри забудови (місце розташ. на зем.ділянці, відстані до меж сусід. зем. ділянок та об’єктів на них, інж. мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазнач. габ.розмірів, перелік систем інж. забезп., у тому числі автономного, тощо)
 • Проект будівництва (за наявності)
 • Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки (оригінал та копія)
 • Паспортні дані суб’єкта звернення
 • Документи подаються у двох примірниках, окрім заяви
 • У разі внесення змін до будівельного паспорта:

 • Заява на ім’я начальника головного архітектурно-планувального управління департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради встановленого зразка
 • Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (примірник замовника)
 • Ескізні наміри змін (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо)
 • Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки (оригінал та копія)
 • Документи подаються у двох примірниках, окрім заяви та примірника будівельного паспорта
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Документи надаються у двох примірниках, окрім заяви та примірника будівельного паспорта.
  Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою.
  Суб’єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність), надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Неподання повного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги;
  2. Невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкту звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: