Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Ліцензія (один примірник) або лист з обґрунтуванням причин відмови

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Здійснення суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності області експорту товарів, що підлягає ліцензуванню

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заявка на видачу ліцензії, оформлена належним чином (форма затверджена наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 № 991)
 • Лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу, підписаний керівником суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на офіційному бланку
 • Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додаткита специфікації до нього, завірені в установленому законодавством порядку
 • Оригінал експертного висновку з визначенням країни походження та коду товару відповідно до Української класифікації товарів зовнішньо-економічної діяльності згідно з відповідними дод. до щорічної постан. КМУ, виданий ТПП України або Дніпропетровською ТПП
 • Інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України
 • Оригінал документу про сплату держаного збору
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заявка та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надсилаються поштою, а також можуть подаватися в електронній формі суб’єктом звернення або його представником (законним представником) через інформаційні системи державних органів, у тому числі веб-портал “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпро-петровської області” з використанням електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації заявників

  Вартість послуги: Розмір плати за видачу ліцензії становить: у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень. Кошти за видачу ліцензії перераховуються до місцевого бюджету

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Невідповідність поданих документів законодавству України.
  2. Застосування до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньо-економічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.
  3. Дії суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов’язань.
  4. Якщо суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою діяльність на умовах, які можуть спричинити ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України;
  5. Порушення суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги (один примірник ліцензії або лист про відмову) суб’єкту звернення або його представнику (законному представнику) при наявності документа, що посвідчує особу, або оригіналу довіреності

  Термін дії послуги:

  Коментар: Строк надання послуги: у режимі автоматичного ліцензування – 10 робочих днів. У режимі неавтоматичного ліцензування – 30 календарних днів.

  Розмір плати за видачу ліцензії становить: у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень. Кошти за видачу ліцензії перераховуються до місцевого бюджету. —– Призначення платежу 22011800 – плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності. «40» – відомча ознака надавача адміністративних послуг. Розрахунковий рахунок для внесення плати – додаток № 3 інформаційної картки, прикріпленої нижче. Номер телефону для отримання консультацій з питань надання адміністративної послуги: (056) 742 80 31, (056) 742 88 26


  Документи: