Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Рішення про відмову у державній реєстрації обмеження у використанні земель.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за визначеною формою
 • Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель
 • Документація із землеустрою та оцінки земель, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель, в електронній формі відповідно до вимог Закону України “Про землеустрій”
 • Електронний документ
 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру у паперовій формі з доданими документами подається до центру надання адміністративних послуг заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 14

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації.
  2. Обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.
  3. Із заявою про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (право на реєстрацію обмеження у використанні земель мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об’єктів (за наявності таких об’єктів); особи, в інтересах яких встановлюються обмеження, або уповноважені ними особи).
  4. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі, відсутні електронні копії документів).
  5. Заявлене обмеження вже зареєстроване.
  6. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві.

  Термін дії послуги:

  Коментар: *Форма заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру наведено у додатку до інформаційної картки адміністративної послуги.


  Документи: