Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки.
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про державну реєстрацію земельної ділянки.
Рішення про відмову у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява про державну реєстрацію земельної ділянки.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про державну реєстрацію земельної ділянки у паперовій формі з доданими документами подається до центру надання адміністративних послуг заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами подається відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет – сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі – Інтернет – сторінка).

Вартість послуги: Безоплатно

Строк надання послуги:

Дні виконання:

Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам законодавства.
2. Розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.
3. Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора***.
4. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
За власним бажанням заявника надсилається у формі електронного документа з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку на адресу Інтернет-сторінки, за якою здійснювалося подання заяви.

Термін дії послуги:

Коментар: Строк надання адміністративної послуги:
14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру.
(7 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру**)

*Форма заяви про державну реєстрацію земельної ділянки наведено у додатку до інформаційної картки адміністративної послуги.
** Відповідно до Тимчасового порядку взаємодії між державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455.
*** Не застосовується відповідно до Тимчасового порядку взаємодії між державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455.


Документи: