Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про державну реєстрацію земельної ділянки
Рішення про відмову у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ у м. Дніпро Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява про державну реєстрацію земельної ділянки

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (форма заяви додається)*
 • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли документація підлягає експертизі)
 • Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до вимог Закону України “Про Державний земельний кадастр”
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про державну реєстрацію земельної ділянки у паперовій формі з доданими документами подається до центру надання адміністративних послуг заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення
  Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами подається відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі – Інтернет-сторінка)

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 14

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам законодавства
  2. Розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини
  3. Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора
  4. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві
  За власним бажанням заявника надсилається у формі електронного документа з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку на адресу Інтернет-сторінки, за якою здійснювалося подання заяви.

  Термін дії послуги:

  Коментар: *Форма заяви про державну реєстрацію земельної ділянки наведено у додатку до інформаційної картки адміністративної послуги


  Документи: