Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, в якій враховано зміни: внесення достовірних даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття а експлуатації закінченим будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних в деклараціях про готовність об’єкта до експлуатації, розташованого в Дніпропетровській області: – за межами населених пунктів; – розташованих в межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя); на територіях сільських, селищних, міських рад, які не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява згідно ст.39-1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.14 Порядку виконання підготовчих робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» за формою встановленого зразка
 • Два примірники декларації, в якій враховані зміни за формою встановленого зразка.
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Через Центр надання адміністративних послуг. Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електрону систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Інформація щодо зареєстрованої декларації про готовність об`єкта до експлуатації розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

  Термін дії послуги:

  Коментар: Щодо об’єкта, який належить до ІІІ категорії складності клас наслідків (відповідальності) СС2 заява подається в довільній формі, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни


  Документи: