Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/ неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкта господарювання, об`єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи у письмовому вигляді.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №4004-XII від 24.02.1994 р. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон України №2707-XII від 16.10.1992 р. Про охорону атмосферного повітря
Постанова КМУ №302 від 13.03.2002 р. Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Постанова КМУ №748 від 07.08.2013 р. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ №1092 від 16.12.2015 р. Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Наказ №620 від 28.07.2017 р. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів “Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області”
Наказ №108 від 09.03.2006 р. Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забрудн. речовин в атмосф. повітря стац. джерелами для підпр.,установ,організацій та громадян–підприємців
Наказ №№201-97 від 09.07.1997 р. МОЗ України Про затвердження Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря
Наказ №173 від 19.06.1996 р. МОЗ УКРАЇНИ. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виконання вимог Законів України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на ім`я начальника Головного (районного, місцевого) управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
 • Документи (в письмовій та електронній формі), у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у повному обсязі
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про одержання документа з надання адміністративної послуги подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
  -у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – до адміністратора ЦНАП;
  -в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, – до дозвільного органу.
  Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
  У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
  Документи в електронній формі подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 15

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.
  2. Подання суб’єктом господарювання пакету документів, оформленого с порушенням Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців.
  3. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.
  4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в он-лайн сервісі).

  Термін дії послуги:

  Коментар: У разі направлення суб’єктом звернення документів до ЦНАП в он-лайн сервісі:
  Заява надається в електронному вигляді, документи, вказані в пункті 9.2 направляються в електронному вигляді (скановані копії та на електронному носії).

  Примітка:
  – надані на розгляд документи (в письмовій та електронній формі), у яких обґрунтовуються обсяги викидів, після розгляду та прийняття рішення щодо можливості видачі дозволу не повертаються;.
  – надані на розгляд документи (в електронній формі), у яких обґрунтовуються обсяги викидів, після розгляду та прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу не повертаються;
  – надані на розгляд документи (в письмовій формі), у яких обґрунтовуються обсяги викидів, після розгляду та прийняття рішення щодо неможливості видачі дозволу повертаються адміністратору ЦНАП для повернення суб’єкту звернення.
  Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.


  Документи: