Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: 1.Дозвіл на спеціальне використанні водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
2.Відмова в отриманні згідно з переліком підстав.

Суб’єкт надання послуги: АО Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №3677-VI від 08.07.2011 р. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, (3677-VI)
Постанова КМУ №801 від 30.10.2013 р. Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу
Постанова КМУ №992 від 25.11.2015 р. Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) екон. зоні та на континент. шельфі України

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Отримання повідомлення про виділення квот для здійснення промислу на відповідному водосховищі згідно з наказом Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів на рік

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на ім’я начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровської області
 • Довідка, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 801
 • Програма виконання робіт: методи, мета та завдання робіт, типи і кількість рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою.
  Суб’єкт звернення подає письмову заяву та документи, що додаються до неї, особисто при наявності документа, що посвідчує особу (для уповноваженої особи додатково – довіреність надсилає поштою або за допомогою засобу телекомунікаційного зв’язку (в електронній формі особисто юридичними особами через ПТК «Віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області» (e-services.dp.gov.ua)), або інші інформаційні системи).

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1.Несвоєчасне подання адміністратору ЦНАП пакета документів, необхідних для одержання дозволу, який подається до дня державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів.
  2.Подання Управлінню Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу.
  3.Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.
  4.Відсутність науково обґрунтованої інформації про спеціальне використання водних біоресурсів (рішення Держрибагентства).
  5.Відсутні частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів.
  6.Систематичні грубі (три і більше) порушення протягом року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурси.
  7.Несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів або наявність невідшкодованої шкоди, заподіяної рибному господарству.
  8.Наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом.
  9.Використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Отримання результату через ЦНАП “Правобережний” та ЦНАП “Лівобережний” відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України “Про адміністративні послуги”.

  Термін дії послуги:

  Коментар: Докладний перелік документів:
  1.Заява на ім’я начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровської області (додається).
  2.Довідка, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 30.10.2013 № 801(змінами та доповненнями) «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі переоформлення, видачі дубліката анулювання зазначеного дозволу», про наявність у суб’єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) (далі – довідка). Якщо територіальні органи або наукові установи (організації, підприємства) не можуть власними силами здійснювати контрольний або дослідний вилов, у довідці зазначаються рибальські судна (плавзасоби), знаряддя лову та рибоприймальні пункти співвиконавців;
  3.Програма виконання робіт, в якій визначені методи, мета та завдання робіт, типи і кількість рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову, в разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури (за наявності).
  Строк надання адміністративної послуги: Протягом тридцяти календарних днів після державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів (абз.2 ст.24 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»)


  Документи: