Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача дозволу (санітарного паспорту) або письмової відмови у видачі документу дозвільного характеру.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №4004-XII від 24.02.1994 р. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, (3677-VI)
Закон України №15/98-ВР від 14.01.1998 р. статті 13,14,17 Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання
Постанова КМУ №442 від 10.09.2014 р. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
Постанова КМУ №1092 від 16.12.2015 р. Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Постанова КМУ №260 від 06.03.2019 р. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів Української PCP, Кабінету Міністрів Української РСР та Кабінету Міністрів України
Розпорядження КМУ №260-р від 06.04.2016 р. Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №54 від 02.02.2005 р. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Про затвердження державних санітарних правил “Основні санітарні правила забезпеченнярадіаційної безпеки України”
Інше №62 від 01.12.1997 р. НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України
Наказ №620 від 28.07.2017 р. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів “Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області”
Наказ №308 від 10.05.2017 р. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг»

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виконання вимог Законів України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на ім`я начальника Головного (районного, місцевого) управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
 • Акт санітарно – епідеміологічного обстеження спецавтотранспорту, виданий Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області або його територіальним структурним підрозділом
 • Ліцензія на вид діяльності, видана Державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України
 • Реєстраційні документи на спецавтотранспорт
 • Результати дозиметричного контролю
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про одержання документа дозвільного характеру, подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
  – у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – до адміністратора ЦНАП;
  – в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, – до дозвільного органу.
  Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
  У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
  Документи в електронній формі подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання замовником неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
  2. Виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.
  3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
  4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

  Термін дії послуги:

  Коментар: Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
  – суб’єкт звернення подає усі документи в одному примірнику у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та печаткою керівника;
  – надані матеріали не повертаються.
  У разі направлення суб’єктом звернення та документів до ЦНАП в он-лайн сервісі:
  – заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді; документи, вказані в пунктах 9.2 – 9.5, направляються в електронному вигляді (скановані копії).
  Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.


  Документи: