Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Внесення змін до запису до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав у електронній та (за бажанням заявника) паперовій формі

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

  • Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав/ центру надання адміністративних послуг

Документ, що посвідчує особу::

  • документ, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця (у разі, коли заявником є іноземець);
  • службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків);
  • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
  • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)
  • Копія паспорта та ідентифікаційного номера уповноваженої особи (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
  • Документ про сплату адміністративного збору або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП.
У зв’язку зі скороченим терміном розгляду заяв даного типу, прийом документів здійснюється:
понеділок – четвер: з 9.00 до 15.00
п’ятниця з 9.00 до 14.00
крім святкових днів та вихідних днів.

Вартість послуги: Платно

Строк надання послуги: 1

Дні виконання: робочі

Перелік підстав для відмови у наданні послуги: У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено в разі, якщо:
– заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
– подані документи не відповідають вимогам, встановленим до Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
– наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
– наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
– заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
– після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
– документи подано до неналежного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса;
– заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
– заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
– заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до адміністратора ЦНАП/органу державної реєстрації прав, на веб-порталі Міністерства юстиції України.
Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

Термін дії послуги:

Коментар: За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Найменування послуги – Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхобтяжень.
Банк отримувача(ГУДКСУ) – Казначейство України (ЕАП)
Отримувач – ГУК у Дніпропетровській області/м. Дніпро/22012600.
Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37988155
Реєстраційний рахунок – UA678999980314060530000004569.
Код класифікації доходів – 22012600.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:
-фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, що виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
– громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;
– громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 01.01.1993 прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
– громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 01.01.1993 вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
– інваліди Великої Вітчизняної війни, особи з числа учасників антитерористичної операції на сході України, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
– інваліди I та II груп;
– Національний банк України;
– органи державної влади, місцевого самоврядування;
– інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав


Документи: