Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Реєстрація дозволу на виконання будівельних робіт

Суб’єкт надання послуги: АО Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва, щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2)

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява про отримання дозволу
 • Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками)
 • Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації
 • Нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту
 • Частина проектної документації (докладно див. Коментар, Інформаційну картку)
 • Експертний звіт щодо розгляду проектної документації
 • Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи – замовника
 • Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником
 • Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником
 • Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником
 • Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подається особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 5

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Відсутні

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Через центр надання адміністративних послуг. Інформація щодо зареєстрованого дозволу на виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

  Термін дії послуги:

  Коментар: До заяви додаються:
  витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками) (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку);
  витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації;
  нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту;
  частина проектної документації у складі:
  для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції
  – містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об’єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються;
  – технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
  – технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;
  – технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
  – технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
  – розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;
  – генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;
  – плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;
  – планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);
  для об’єктів реставрації
  – реставраційного завдання;
  – технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
  – технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;
  – технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
  – технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;
  – розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;
  – ситуаційного плану розташування пам’ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10000;
  – генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;
  – схеми напрямків трас інженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби);
  – схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби);
  – планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);
  – витягу з протоколу засідання відповідної науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень;
  експертний звіт щодо розгляду проектної документації;
  фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи – замовника;
  фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником;
  фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником;
  фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником;
  оцінка впливу на довкілля (у разі потреби).


  Документи: