Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Запит про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Запит про надання відомостей з регіонального фонду документації із землеустрою
 • У разі подання заяви уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія), документа, що засвідчує його повноваження
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Подаються до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направлення поштою або в електронному вигляді через офіційний веб-сайт Держгеокадастру

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: Не визначено

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою, на електронну адресу, вказану заявником у запиті

  Термін дії послуги:

  Коментар: *Форма запиту про надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, додається до інформаційної картки адміністративної послуги


  Документи: