Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Видача дозволу (санітарного паспорту) або письмової відмови у видачі документу дозвільного характеру.

Суб’єкт надання послуги: АО Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №4004-XII від 24.02.1994 р. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, (3677-VI)
Закон України №15/98-ВР від 14.01.1998 р. статті 13,14,17 Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання
Постанова КМУ №442 від 10.09.2014 р. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
Постанова КМУ №1092 від 16.12.2015 р. Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Постанова КМУ №260 від 06.03.2019 р. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів Української PCP, Кабінету Міністрів Української РСР та Кабінету Міністрів України
Розпорядження КМУ №260-р від 06.04.2016 р. Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг
Наказ №54 від 02.02.2005 р. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Про затвердження державних санітарних правил “Основні санітарні правила забезпеченнярадіаційної безпеки України”
Інше №62 від 01.12.1997 р. НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України», затверджені постановою головного державного санітарного лікаря України
Наказ №620 від 28.07.2017 р. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів “Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області”
Наказ №308 від 10.05.2017 р. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг»

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Виконання вимог Законів України

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на ім`я начальника Головного (районного, місцевого) управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
 • Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства (для підприємств I та II категорій)
 • Акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту
 • Акт приймання нових чи (реконструйованих) підприємств
 • Акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пило-газоочищення для роботи з відкритими джерелами)
 • Копія попереднього санітарного паспорту (за наявністю)
 • Технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ
 • Метрологічні свідоцтва на апаратуру
 • Акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта
 • Договір на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві
 • Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань
 • Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов’язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу
 • Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову)
 • Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів
 • Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу
 • Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

 • Інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань
 • Положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі
 • Накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку
 • Накази про облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань
 • Накази про контрольні рівні радіаційної безпеки
 • Копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами
 • Копії протоколів перевірки знань персоналу “Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань”
 • Плани аварійних заходів
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про одержання документа дозвільного характеру, подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):
  – у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – до адміністратора ЦНАП;
  – в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, – до дозвільного органу.
  Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
  У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
  Документи в електронній формі подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання замовником неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
  2. Виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.
  3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
  4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку ( в режимі он-лайн сервісу).

  Термін дії послуги:

  Коментар: Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
  – суб’єкт звернення подає усі документи в одному примірнику у вигляді оригіналу, або копії, завіреної підписом та печаткою керівника;
  – надані матеріали не повертаються.
  У разі направлення суб’єктом звернення та документів до ЦНАП в он-лайн сервісі:
  – заява, вказана в пункті 9.1, надається в електронному вигляді, документи, вказані в пунктах 9.2 – 9.10 направляються в електронному вигляді (скановані копії).

  Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області можуть бути оскаржені в суді відповідно до статті 55 Конституції України та до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.


  Документи: