Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Внесення змін до запису до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Рішення державного реєстратора, витяг з Державного реєстру прав у електронній та (за бажанням заявника) паперовій формі

Суб’єкт надання послуги: АО Відділ реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – формується уповноваженою особою органу державної реєстрації прав/ центру надання адміністративних послуг
 • Документ, що посвідчує особу::

 • документ, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця (у разі, коли заявником є іноземець);
 • службове посвідчення (у разі, коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків);
 • Документ (примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія), що підтверджує повноваження діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою)
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті)
 • Копія паспорта та ідентифікаційного номера уповноваженої особи (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до органу державної реєстрації прав або ЦНАП.
  У зв’язку зі скороченим терміном розгляду заяв даного типу, прийом документів здійснюється:
  понеділок – четвер: з 9.00 до 15.00
  п’ятниця з 9.00 до 14.00
  крім святкових днів та вихідних днів.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 1

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено в разі, якщо:
  – заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
  – заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
  – подані документи не відповідають вимогам, установленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
  – подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
  – наявні протиріччя між заявленими й уже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
  – наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
  – заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
  – після завершення строку, встановленого частиною 3 статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
  – заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
  – заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
  – заявником подано ті ж документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано в Державному реєстрі прав;
  – заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Шляхом звернення до адміністратора ЦНАП/органу державної реєстрації прав, на веб-порталі Міністерства юстиції України.
  Результат надання адміністративної послуги надається суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу.

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: