Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Свідоцтво реєстрації в системі електронного обліку об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення заявника

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява про реєстрацію в системі електронного обліку об’єкта торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг за встановленою формою, оригінали документів, що підтверджують достовірність зазначених у заяві даних
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Оформлення наданих документів не відповідає встановленим вимогам.
  2. У наданих документах виявлені свідомо неправдиві відомості.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкту звернення, або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку

  Термін дії послуги: 1 рік

  Коментар:


  Документи: