Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Копія розпорядження (або витяг) про анулювання ліцензії на провадження виду господарської діяльності

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Припинення ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява встановленого зразку
 • Оригінал ліцензії, що видана ліцензіату на паперовому носії
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява та документи, що додаються до неї, подаються адміністратору ЦНАП особисто суб’єктом звернення (юридична особа) або уповноваженою ним особою

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 5

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності довіреності та документа, що посвідчує особу

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: