Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Наказ Держводагентства про анулювання дозволу на спеціальне водокористування

Суб’єкт надання послуги: АО Сектор у Дніпропетровській області Державного агентства водних ресурсів України

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: 1. Звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу на спеціальне водокористування.
2. Визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність.
3. Припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява та оригінал дозволу на спеціальне водокористування, який анулюється
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Письмова заява та оригінал дозволу на спеціальне водокористування, який анулюється, подаються суб’єкту надання адміністративної послуги особисто водокористувачем або уповноваженою ним особою через Центр надання адміністративних послуг

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 30

  Дні виконання: календарні

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги:

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Копія наказу Держводагентства про анулювання дозволу на спеціальне водокористування та оригінал дозволу, який анульовано, отримується поштою або особисто водокористувачем (уповноваженою ним особою) через Центр надання адміністративних послуг

  Термін дії послуги:

  Коментар:


  Документи: