Картка послуги на e-services

Результат надання послуги: Анулювання дозволу або письмова відмова у наданні адміністративної послуги.

Суб’єкт надання послуги: АО Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Посилання на законодавчі акти державного рівня:

Закон України №270-96-ВР від 03.07.1996 р. Про рекламу
Закон України №2806-ІV від 06.09.2005 р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України №5203-VI від 06.09.2012 р. Про адміністративні послуги
Закон України №3392-VI від 19.05.2011 р. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Закон України №2301-VI від 01.06.2010 р. Про автомобільні дороги
Закон України №586-XIV від 09.04.1999 р. Про місцеві державні адміністрації
Закон України №1160-ІV від 11.09.2003 р. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Постанова КМУ №1135 від 05.12.2012 р. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
Розпорядження КМУ №523-р від 16.05.2014 р. Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг

Посилання на законодавчі акти місцевого рівня:

Підстава для отримання послуги: Звернення суб’єкта господарювання

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

 • Заява на анулювання дозволу (від суб’єкта господарювання)
 • Оригінал документу дозвільного характеру, який підлягає анулюванню
 • Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання послуги: Заява про анулювання документа дозвільного характеру, подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою)
  -у паперовій формі особисто або поштовим відправленням – до адміністратора ЦНАП;
  -в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, – до дозвільного органу.
  Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.
  У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.
  Документи в електронній формі подаються суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  Вартість послуги: Безоплатно

  Строк надання послуги: 10

  Дні виконання: робочі

  Перелік підстав для відмови у наданні послуги: 1. Подання замовником неповного пакета документів, необхідних для анулювання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
  2. Виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.
  3. Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, забороняється.
  4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

  Можливі способи отримання відповіді (результату): Адміністратор ЦНАП видає результат надання адміністративної послуги суб’єкту звернення або уповноваженій ним особі особисто під підпис при наявності документа, що посвідчує особу, або надсилає поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання результату надання адміністративної послуги на адресу суб’єкта звернення, або у випадках, передбачених чинним законодавством, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в режимі он-лайн сервісу).

  Термін дії послуги:

  Коментар: Вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:
  – суб`єкт звернення подає усі документи в одному примірнику у вигляді оригіналу.
  – надані документи заявнику не повертаються.


  Документи: